مجاهد مجازی

(وب نوشت های مهندس مهدی حق وردی طاقانکی )

یک سوال ریاضی از امام علی (ع)
ساعت ٦:٥٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۳٩٠/۱/٢٠  

یک سوال ریاضی از امام علی (ع)
شخصی از امام علی (ع) پرسید: «عددی را به دست من بده که قابل قسمت بر ۲و ۳و ۴و ۵و ۶و ۷و ۸و ۹و ۱۰ باشد بی آنکه باقی بیاورد.»

امام علی علیه السلام بی درنگ به او فرمود: «اضرب ایام اسبوعک فی ایام سنتک»
یعنی: «روزهای هفته را بر روزهای یک سال خودت ضرب کن»

سوال کننده هفت را در ۳۶۰ ضرب کرد. حاصل آن یعنی ۲۵۲۰ بر تمام آن اعداد قابل قسمت بود بی آنکه باقی مانده بیاورد.


منبع: شرح بهایه به نقل از ترجمه کشکول شیخ بهایی

منبع مطلب :   http://www.gerdab.ir/fa/news/4892


کلمات کلیدی: فیش برداری ،اسلام