مورتال کامبت در استرالیا ممنوع شد

پس از اعلام این خبر، وارنر براس، سریعا بیانیه ای را ارسال کرد : "متاسفانه بازی مورتال کامبت، بدلیل قرار نگرفتن در لیست درجه بندی سنی کشور استرالیا؛ به هیچ عنوان در این کشور منتشر نخواهد شد. ما بسیار ناراحت هستیم که چرا بازی کنان بزرگسال این کشور، نمی توانند یکی از ریشه دار ترین بازی های تاریخ را بازی کنند."

لازم به ذکر است که مورتال کامبت، تنها بازی نمی باشد که در این کشور ممنوع می شود؛ و بسیار از عناوین بزرگسال، یا برای این کشور سانسور می شوند یا به طور کامل ممنوع الانتشار.

http://www2.bazinama.com/news-archive/43-games-news/2139-1389-12-07-08-10-27.html

/ 0 نظر / 8 بازدید