آشنایی با حزب الله لبنان

شروع وشکل گیری حزب الله لبنان به زمان دخالت نظامی اسراییل در لبنان باز می گردد. در سال 1982 اسرائیل به بهانه سرکوب گروههای فلسطینی مستقر در لبنان به این کشور حمله کرد.و در مدت 12 روز بیروت ،جنوب لبنان وبخشی از استان جبل را به اشغال خود در اورد.و بشیر جمیل را به عنوان نخست وزیر لبنان انتخاب کرد.با این حرکت اسراییل فعالیت گروههای فلسطینی در کشور لبنان تعطیل شد.در این زمان بود که عدهای از جوانان شیعه وعاشق انقلاب اسلامی ایران هسته تشکیلاتی را برای مبارزه با اسراییل سازماندهی کردند.

با ورود علمایی همچون سید عباس موسوی ،سید ابراهیم امینی ،سید حسن نصرالله هسته اولیه نهضت شکل گرفت.
انان تلاش خود را برای دفاع از کشورشان که مورد حمله ددمنشانه دولت غاصب اسراییل قرار گرفته بود اغاز کردند.عملیات شهادت طلبانه علیه اسرائیلی ها اغاز شد.که برخی از این عملیاتها به عنوان بهترین و سازمان یافته ترین اقدامات نظامی دو دهه اخیر به شمار می روند از جمله مقر اسراییلیها و انفجار مقر تفنگداران امریکایی در جنوب لبنان و تهدید مقر فرانسویها می باشد.

اقدامات نظامی حزب الله سبب شدکه حضور متجاوزان وبیگانگان در لبنان کاهش چشمگیری داشته باشد
رهبران حزب الله طرفداران ایده ها و افکار امام خمینی بودند.که انان را به دو دسته می توان تقسیم کرد
دسته اول روحانیون وطلبه هایی هستند که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در نجف یا قم با افکار امام اشنا شدند
دسته دوم روشنفکران مذهبی بودندکه تحت تاثیر افکار گروه اول بودند.
از نظر تشکیلاتی حزب الله متشکل است از دبیر کل(امین عام)و مجلسی با 212 عضو ،یک دفتر سیاسی ویک شورای مرکزی که رای اکثریت ملاک کار شورا است.شورای عالی مرکب از هفت نفر عضو می باشدکه در راس ان امین عام قرار دارد.اولین امین عام حزب الله صبحی طفیلی سپس سید عباس موسوی(شهید)وپس از ان سید حسن نصرالله است.

امروزه تنها قدرت محوری در لبنان حزب الله می باشد. که قدرت برتر در جنوب لبنان ،بقاع غربی و بیروت است
سر انجام حزب الله توانست ارتش غاصب اسراییل را در تاریخ سوم خرداد 1379وادار به عقب نشینی کند.

حزب الله لبنان اعضای خود را از بین داوطلبان معتقد به ولایت فقیه بصورت بسیجی می پذیرد.اعضا پس از گذراندن دوران پذیرش و تایید،آموزش نظامی متناسب را می گذرانندو پس از گذراندن مراحل اموزشی در یگانهای رزم سازماندهی می شوند.


کلید واژه یادداشت:حزب الله لبنان . آشنایی

/ 0 نظر / 55 بازدید