مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر

 

مطلب زیر  چکیده مقاله بنده ، در همایش عملیات روانی «مهندسی و آینده پژوهی»  با عنوان " مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر " می باشد، این مطلب در صفحه 95 کتاب چکیده مقالات همایش " عملیات روانی مهندسی و آینده پژوهی " درج شده است.

 

مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر

 

مهندس مهدی حق وردی طاقانکی

چکیده :

انقلاب فن آوری و اطلاعات ، عملیات های نظامی و روانی را دچار تحولات عظیمی کرده است.

 عملیات های روانی به تنهایی و یا در همراهی تنگاتنگ با تهاجمات نظامی بویژه در فضای مجازی و سایبر به ابزار قدرتمندی در جهت تضعیف و حتی نابودی حکومتها ، دولتها و فرهنگها بدل شده است.

 تبار شناسی فضای مجازی و کارکردهای این فضا  ثابت می کند که فضای دمکراتیک مجازی یکسان برای همه ، یک شعار غیر واقعی بیش نیست. اکنون سخن از استعمار وامپریالیسم مجازی به میان می آید و باید مقاومت مردمی را، که در گستره ی جهاد مجازی  قابل بررسی است با رویکرد نبرد نامتقارن مدیریت کرد.

هدف این مقاله بررسی عوامل مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر است که در این راستا تجربیات مقاومت های مردمی در لبنان ، فلسطین و...  مورد بررسی قرار می گیرد.


سوال محوری مقاله : مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر چگونه امکان پذیر است ؟

هر چند باید در این زمینه سوالات دیگری را چون تهاجمات سایبری کدام است ؟ چه مقاومت های مردمی تاکنون صورت گرفته یا می تواند صورت گیرد ، هم پاسخ داد.


فرضیه مقاله: مدیریت مقاومت مردمی در حوزه سایبر امکان پذیر است.


کلید واژگان: مقاومت مردمی ، فضای مجازی ، فضای  سایبر ، جهاد مجازی ، عملیات روانی در فضای سایبر

/ 0 نظر / 45 بازدید