آزمون حرفه ای مهندسان (پایه سه) مورخ اسفند ماه 1387

موادآزمون حرفه‌ای مهندسان(پایه سه ) مورخ اسفند ماه 87  به شرح زیرمی‌باشد:

رشته عمران (محاسبات)

 مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) (1385)

مبحث هفتم( پی و پی‌سازی)

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) (1385)

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (1384 یا 1387 به جز بخش حالت حدی LRFD)

مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها) (1383)

ژئوتکنیک و طراحی پی

تحلیل سازه‌ها

طراحی سازه‌های فولادی و بتن آرمه

تکنولوژی بتن و مصالح

مسائل اجرایی (سازه‌های بتنی و فولادی)

 

رشته عمران (نظارت)

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرایی آن

مبحث دوم ( آئین‌نامه ماده33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شیوه‌نامه آن) (1384)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی) (1382)

مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان) (1385)

مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)

مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ( 1384)

مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه) (1385)

مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی) (1384 یا 1387 به جز بخش حالت حدی LRFD)

مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها) ( 1383)

مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) (1385)

راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)

راهنمای قالب‌بندی ساختمانهای بتن‌آرمه

تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات عمومی و کلی محاسبات)*

روشها و مسائل اجرایی

جزئیات اجرایی ساختمان

مسائل مکانیکی و برقی در ساختمان( در حد اطلاعات عمومی و برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملی ساختمان)

/ 0 نظر / 25 بازدید