بازی رایانه ای بحران بیکاری امریکا

 

 این بازی نگاهی کنایه وار به فضای بازار کار امریکا دارد که تعداد زیادی از کارکنان معمولی از زمان اغاز بحران اقتصادی تاکنون اخراج شده اند اما مدیران ارشد بر سر کارهای خود باقی مانده اند.

 

 

http://www.iribnews.ir/NewsRoom.aspx?ID=25259876

ساعت خبر: 14:14 - تاریخ خبر: 29/12/1387  

/ 0 نظر / 7 بازدید