یک بیماری عجیب در کاربران دارای رایانه

به گزارش مهر، در این نظرسنجی که شرکت اینتل انجام داده است از حدود دو هزار نفر مصاحبه شد که 66 درصد از این مصاحبه شوندگان، کاربرانی بودند که از فناوریهای کند و با واکنش پذیری پایین "نسبتا عصبی" می شدند. در حالی که 23 درصد گفتند که در برخورد با رایانه ها و سایر دستگاههای انفورماتیکی کند و کم تحرک "بسیار زیاد" و یا "بینهایت" عصبی می شوند.

سرپرست این نظرسنجی از اینتل توضیح داد که "سندروم ساعت شنی" یک بیماری شایع در بین کسانی است که با دیدن ساعت شنی کوچک روی نمایشگر در زمانی که رایانه مشغول بارگذاری و یا بازکردن یک برنامه است ظاهر می شود مضطرب و عصبی می شوند.

براساس گزارش رویترز، وی اظهار داشت: "در موارد شدیدتر چهار درصد از کاربران گفتند که باید حداکثر سه ساعت منتظر بازشدن یک صفحه و یا بارگذاری باشند. در مدت زمان انتظار، استرس آنها تشدید می شود. به خصوص اگر زمان محدودی برای کاری که باید انجام دهند داشته باشند این عصبی شدن بیشتر و بیشتر می شود."

لینک مطلب : http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=92967

کلید واژه : بازی رایانه و ویدیویی ، بیماری ، سندروم ساعت شنی ،  استرس

/ 1 نظر / 10 بازدید