PlayStation 3 بیش از ۳ میلیون واحد در فرانسه فروخته است

همچنین فروش نرم افزاردر این کشور برای PS3 بیش از ۴۱۸ میلیون یورو ، WII بیش از ۳۳۷ میلیون یورو و xbox 360 بیش از ۲۳۹ میلیون یورو می باشد .

PS3 از زمان عرضه تا به امروز ۴۲ میلیون عدد دستگاه در تمام جهان فروخته است.

http://gamefa.com/?p=5879

/ 0 نظر / 6 بازدید