مرکز ترک معتادان به بازی های رایانه ای !

این زوج کره ای دیروز به جرم قتل غیرعمد به دو سال زندان محکوم شدند. مسئولان کره در ماه اوریل اعلام کردند با اقدامات جدی دولت کره در اجرای برنامه های مشاوره برای نوجوانانی که علایم اعتیاد به بازی های رایانه ای دارند، تعداد این افراد از بیش از یک میلیون نفر در سال دو هزار و هفت به نهصد و سی و هشت هزار نفر در سال دو هزار و نه کاهش یافته است.

اما تعداد معتادان به بازی های رایانه ای دربین افرادی که ده دهه دوم و سوم عمر خود هستند سال گذشته به نهصد و هفتاد و پنج هزار نفر افزایش یافته است. بسیاری از این برزگسالان اعتیاد روزافزونی به این بازی ها پیدا کرده اند و زمانی که از بیکاری یا طرد شدن از اجتماع رنج می برند، به این بازی ها متوسل می شوند.

داستان این زوج کره ای و امارها از افزایش اعتیاد بزرگسالان به بازی های انلاین، دولت کره را بر ان داشته است تا مراکز ترک اعتیاد برای این افراد دایر کند تا به گروه های درمعرض خطر مشاوره بدهند.

بیش از نود درصد خانه ها در کره جنوبی به اینترنت پرسرعت متصل است و تقریبا در هر خیابان مراکز بازی های رایانه ای در دسترس است.
 

تابناک

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=101186

 

/ 0 نظر / 16 بازدید