نمایشگاه دشمن شناسی دانشگاه شاهد

دوشنبه نهم اردیبهشت ماه فرصتی فراهم شد تا اولین سخنرانی خود را در محیط دانشجویی داشته باشم. این نشست با عنوان " صهیونیسم و بازی های رایانه ای" در حاشیه نمایشگاه دشمن شناسی دانشگاه شاهد تهران به همت عزیزان معاونت فرهنگی در مهدیه پیامبر اعظم این دانشگاه برگزار شد.

/ 0 نظر / 6 بازدید