حمله نرم‌افزارهای جاسوسی کره شمالی به ارتش کره جنوبی

همکاران سیستم - بهگفته مقامات دولتی کره جنوبی، همسایه شمالی این کشور در تلاش است با ارسالایمیل‌های آلوده، به رایانه‌های این کشور نفوذ کند.

در همین راستا سخنگویوزارت دفاع کره جنوبی گفت: یک ایمیل حاوی نرم‌افزار جاسوسی به تعدادی از افسرانارسال شده است که با باز شدن توسط کاربران، فایل‌های رایانه را به یغمامی‌برد.

وی افزود: ما قبلاً مشابه چنین موردی را داشته‌ایم و در ژوئن یک سریویروس‌های ایمیلی دریافت نموده‌ایم.

در عین حال وزارت دفاع کره جنوبی تاکیدکرده که هیچ اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای، به بیرون درز نکرده است.

سخنگویوزارت دفاع کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفت: «هکرها هرگز نمی‌توانند بهرایانه‌های نظامی ما که در شبکه‌های جداگانه تودرتو فعالیت دارند، نفوذکنند

به دنبال این حمله کره شمالی، ارتش کره جنوبی ضمن به روز کردننرم‌افزارهای ضدهک خود، از نظامیان خواسته است اطلاعات مهم و حساس را در رایانه‌هایشخصی خود ذخیره نکنند.


به گزارش smh مقامات نظامی عقیده دارند ارتش کرهشمالی در حال آموزش دادن هکرهاست.

این سخنگو در بخش دیگری از سخنانش گفت کهوزارتخانه در حال بررسی اتهام زن جاسوسی است که اسامی 100 تن از افسران کره جنوبیرا به نماینده کره شمالی در چین تحویل داده است.

مقامات کره جنوبی هفتهگذشته اعلام کردند خانم Won Jeong-hwa 35 ساله، در سال 1998 به استخدام سازمانجاسوسی کره شمالی درآمده است.

در این بین روزنامه چوسون ایلبو(Chosun Ilbo) یکی از رسانه های سرشناس کره جنوبی نیز ادعا کرده است که یک سری برنامه جاسوسی ازچین به این روزنامه فرستاده شده است.

لینک مطلب:

http://www.itna.ir/archives/news/010932.php

 

/ 0 نظر / 8 بازدید