عرضه بازی رایانه ای دین ستیز در تهران

عرضه بازی رایانه ای دین ستیز در تهران
در ادامه اقدامات اسلام ستیزانه و جنگ نرم دشمنان علیه حاکمیت نظام اسلامی اخیراً یک بازی رایانه ای کفر آمیز تولید و به صورت گستره ای در سطح شهر تهران عرضه و به فروش می رسد .
 
به گزارش جوان آنلاین در این بازی رایانه ای وجود خداوند متعال انکار و ازحضرت باریتعالی به عنوان موجودی پیشرفته تر از انسان یاد شده است. این بازی شرک آلود همچنین وعده های خداوند در قرآن مجید درخصوص بهشت و سیب های بهشتی را تنها وسیله ای برای تسلط بر انسان معرفی نموده است.

این اقدامات ضد دینی در حالی صورت می گیرد که به موازات آن ترویج تفکرات شیطان پرستی و ارائه مظاهر آن به طرز مشکوکی در گوشه وکنار کشور درحال افزایش است و معلوم نیست که دستگاههای فرهنگی چرا تاکنون هیچ اقدام جدی ای در جلوگیری ازظهور وبروز اینگونه تفکرات انحرافی انجام نداده اند.
/ 1 نظر / 10 بازدید