نقد بازی صهیونیستی Luxor 4

نقد محتوایی :

نکته قابل توجهی که در نسخه چهارم این بازی، به صراحت مشاهده می شود مسئله "یهودی سازی" خاورمیانه و به طورکلی سرزمین های اسلامی و جهان اسلام و در نتیجه کل دنیا است که با تعابیری دیگر همچون "تسخیر تمام دنیا" توسط شیطانپرستان و فراماسونری می توان نام برد.(شیطانپرستان معتقدند که دنیا تا آینده ای نه چندان دور"21 دسامبر سال 2012 میلادی" در تسخیر آنان قرار خواهد گرفت) و این بهانه ای برای سیاست های شوم مستکبران است.

 

دانلود عکس

 

به عبارت دیگر در نسخه چهارم این بازی به صراحت مسئله تسلط بر تمام خاورمیانه و در نتیجه تسلط بر تمام دنیا القاء می شود.

شاهد بر این مسئله، داستان و جریان بازی است که در نقشه بازی، نماد تمدّن های مختلف (مخصوصا ایران و اسلام) در دوره های مختلف بوضوح مشاهده می شود.

این مسئله را در تصویر منوی اصلی بازی و همچنین در طی بازی و نقشه مراحل (که بوضوح روی نقشه ایران و عربستان صعودی و عراق مانور داده شده)، می توان مشاهده نمود.

نام هایی همچون "Teyma" که در منطقه شهر مدینه و مکه عربستان صعودی نشان داده شده و همچنین "Ninevah" "همان نینوا" که در نقشه دقیقا کربلای معلی را نشان می دهد و یا "Rey" "شهرری" که در همان شهر ری و اطراف شهر مقدس قم قرار دارد و یا "Merv" "مرو" که در نقشه دقیقا منطقه خراسان را می نمایاند و حتی "Babarius" که بنای مسجد تاج محل در هندوستان را به تصویر می کشد که مراکز بزرگ مذهبی و اسلامی جهان اسلام هستند و به صراحت نقشه ایران و عربستان و بطور کلی مناطق اسلامی به چشم می خورد.

و عباراتی همچون "City of Rey" "شهر ری" در مراحل ایرانی بازی و یا "Ninevah" نینوا(کربلای معلی) در مراحل عراق، و یا "Merv" "مرو" (خراسان ایران) شاهدی روشن بر اثبات این مدعی است.

دانلود عکس

با اندک تأمّلی که به جریان بازی (از فتح تمدن های اسلامی و و سرزمین های قبة الاسلام تا هند و چین و ...) باید کرد، می توان اصلی ترین هدف سازنگان این بازی را در این چند نکته دریافت:

الف) تبیینی واضح و علنی از هدف صهیونیسم جهانی نسبت به کشورهای اسلامی و شیعه (یعنی یهودی سازی کل جهان مخصوصا جهان اسلام)

ب) یکرنگ سازی خاورمیانه و کشورهای اسلامی با رنگ کفر و شرک

ج) القاء نمادهای فراماسونری و شیطانپرستی

د) و ...

یکی دیگر از مهمترین نکات صهیونیستی این بازی، جریان نقشه بازی است که اولین هدف بازی "Memphis" واقع در کشور مصر می باشد و در پی آن تسلط بر مرکز "Tyre" که واقع در فلسطین و لبنان فعلی است که اگر بخواهیم هدف بازی یعنی جریان یهودی سازی بازی را در نظر داشته باشیم، می بینیم دقیقا همان چیزی به ذهن می رسد که نسبت به مسئله اشغال فلسطین و لبنان توسط اسرائیل، در راستای یهودی سازی آنها، به ذهن خطور می کند و این مویّد و شاهدی در بازی است بر مسئله یهودی سازی فلسطین و لبنان و به دنبال آن، دیگر کشور های اسلامی همچون ایران، عراق، پاکستان و افغانستان و حتی مدینه و مکه در عربستان صعودی(که در عربستان تقریبا به اهداف خود رسیده اند)

بیخود نیست که فلسطین خط مقدم جهان اسلام در برابر کفر است!

البته به دروغ، منطقه "Tyre" را به عنوان قلمرو کشور سوریه نامیده اند ولی دقیقا در لبنان و فلسطین جای دارد.

 

و یا درخود تصویر منوی اصلی بازی چند نکته دقیق مشاهده می شود .

ابتدا همان عنوان بازی است "Quest Fot The Afterlife" یعنی "جستجو برای زندگی پس از مرگ"

این عنوان نشان دهنده دقدقه ای است که امروزه در رسانه ها و سینمای غرب سرمایه گذاری های فراوانی روی آن می شود و با ساختن فیلم های گوناگون در صدد به تصویر کشیدن دنیایی برای پس از مرگ، با تفسیر انحرافی خودشان و یا به تصویر کشیدن نابودی زمین و آینده ای تاریک برای بشر هستند و اهداف صهیونیستی خود را دنبال می کنند.

در این بازی نیز "نِفِرتیتی" همسر آخناتون در پی تخریب مقبره شوهرش، بازیگر را به دنبال همین مسئله بر می انگیزد (یعنی بازسازی اماکن فراعنه و فراماسون) و می توان نسبت آن را به مسئله فلسطین اینطور مرتبط دانست که امروزه صهیونیسم جهانی در فلسطین به دنبال تخریب اماکن اسلامی و ساخت اماکن خود (همچون مقبره سلیمان که به عقیده خود در پی بازسازی آن می باشند) به عنوان جایگزین آن است.

تحلیل دیگری هم به ذهن می رسد :

با توجه به اینکه "نِفِرتیتی" از بازیگر درخواست کمک می کند که در طی بازی با گذشتن از مراحل مختلف از جمله مراکز اسلامی، به ساخت مقبره خراب شده شوهرش و همچنین تسلط بر تمام مراکز، کمک کند، می توان اینگونه تحلیل کرد که با فراهم سازی این فرهنگی که در ذهن بازیگر ایجاد کرده، در آینده نه چندان دور اگر جنگی صورت گرفت در سرزمین های اسلامی، بازیگر ناخودآگاه یکی از نیروهای دشمن قرار می گیرد و یا حداقل عکس العملی نشان نمی دهد و بی تفاوت از کنار مسئله می گذرد چراکه جریان بازی به تدریج این مسئله را در ذهن بازیگر القاء می کند.

کمی تأمّل کنید...!

 

نکته بعدی، تصویر منوی بازی است که "پرنده لوکسور" از اهرام ثلاثه مصر (همان ممفیس) حرکت خود را آغاز نموده و با گذشتن از ایران و مراکز ثقل اسلام و شیعه، به مقصد نهایی رسیده که همان هدف بازی (تسلط بر خاورمیانه و آسیا و حتی روسیه و چین) به چشم می خورد. این تصویر، پایان بازی را به بازیگر نشان می دهد که وقتی بازیگر آن را به انتها می رساند بی اختیار این مسئله را تائید می کند. به عکس مسجد اسلامی (مسجد تاج محل در هند) و همچنین خیمه های اسلامی دقت شود.

دانلود عکس

 

اگر به نسخه سوم این بازی مراجعه کنید مشاهده می کنید که اتمام بازی، با ساختن اهرام ثلاثه محقق می شود که این، مقدمه ای است برای نسخه چهارم آن، که از اهرام ثلاثه شروع به تسخیر تمام خاورمیانه می کند.

 

یکی دیگر از نکات قابل توجه مراحلی است که به عنوان مراحل جایزه مطرح می شود که تمام مراحل جایزه گیری، بر روی نقشه ایران اجرا می شود. شاید اینطور بتوان برداشت نمود که مسئله اصلی این بازی به طور مستقیم روی نظام جمهوری اسلامی مانور داده شده و القاء کردن این مسئله که تمام هدف تسخیر ایران اسلامی است چراکه قدرت خاورمیانه بشمار می رود. کمی تامل کنید....

 

نقد ساختاری :

تبلیغ فراوان بازی از نماد های شیطانپرستی و فراماسونری، مهمترین نقد ساختاری این بازی به شمار می رود. از نماد "چشم همه بین" "All Seen Eye" گرفته، تا بُز بافومت "GOAT" و نماد آنخ و دیگر نمادهای فراماسون و شیطان پرستی.

 

دانلود عکس

این نمادهای انحرافی در تمام مراحل بازی و یا نقشه و جایزه های آن، مشاهده می شود.

و در بین همه این نماد ها، مراحلی که در مناطق اسلامی موجود است همچون مرحله ای که کاملا بنا و معماری های اسلامی با نوشته های آیات قرآن بر روی دیوار های آن، یکی از عجایب بازی است که نماد سر بز که یکی از مهمترین علائم و نشانه های فراماسونری و شیطانپرستی است بالای آن نقش بسته و ذهن هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

اولین نکته ای که در این مرحله به ذهن خطور می کند همان مسئله ای است که در ابتدا بدان اشاره شد و آن، تسلط کفر جهانی (آمریکا و اسرائیل)، بر جهان اسلام است و در این مرحله، آینده جهان اسلام را به تصویر می کشد که در اختیار آنان قرار گرفته است.

البته یک نکته دیگری هم وجود دارد و آن اینکه:  طی بازی در این مرحله و نقش بستن این تصویر از بناهای اسلامی در ذهن بازیگر ممکن است باعث زهنیت بد از چهره اسلام شود. بدین معنا که اگر بازیگر در این مرحله نتواند برنده شود، خاطره بدی از این مرحله در ذهن او تداعی می گردد و غیر مستقیم بر ذهن او اثری منفی از چهره اسلام بر جای می گذارد چراکه کیفیت حرکت توپ ها در این مرحله کمی نابسامان است.

دانلود عکس

ممکن است گفته شود : تمام این نقد ها بی فایده است چراکه کسی به این چیزها دقت ندارد و یا مخاطب این بازی ها کودکان هستند و کودک از این چیزها سر در نمی آورد.

درجواب باید گفت که خطر همین است. خطراین بازی همین است که برای کودکان ساخته شده و دشمنان اسلام از دوره کودکی، فرهنگ خود را القاء می کنند چراکه تجربه علمی نشان داده است که اگر در کودکی هرچه به کودک آموخته شود همانگونه رشد می کند و هویت شخصی او را در آینده شکل می دهد. خطر این بازی ها این است که مستقیم و غیر مستقیم اثر خود را بر زهن کودکانمان خواهد گذاشت و به خاطر همین است که دین اسلام سفارش فراوانی در تربیت سالم کودکان به پدران و مادران کرده است.

امام علی علیه السلام در وصیتشان به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودند: « إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَةِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ‏ءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُک‏» . « قلب نوجوان و جوان، همچون زمینی ناکِشته (و قابل کشت) است که هر چه در آن افکنده شود (همچون بذر) می پذیرد (وطبق آن رشد می کند) پس (ای پسرم) قبل از اینکه قساوت قلب بگیری، به تربیت (سالم) تو پرداختم ...»

(نامه 31 نهج البلاغه به امام حسن مجتبی علیه السلام، ص393)

توصیه بنده حقیر به همه پدران و مادران مسلمان :

در تربیت فرزندان خود، مراقب باشند که چه بازی و یا فیلمی و یا کارتونی برایش فراهم می کنند و حتی چه قصه ای برایش می گویند. امروزه کارتون های انیمیشن از استقبال پرشوری برخوردار است اما باید گفت که اکثر قریب به اتفاق این کارتون ها و بازی های انیمیشنی، توسط دشمنان اسلام ساخته می شود و در پی از بین بردن روح دین، در بین کودکان ، نوجوانان و جوانان هستند. بی اخلاقی، بی ادبی، دروغگویی، مسائل شنیع جنسی، بی بندوباری، بی حرمتی و بسیاری دیگر از عوامل تخریب کننده شخصیت سالم یک کودک و یا جوان، از اهداف شومی  است که سازندگان صهیونیست این بازی ها و کارتون ها در پی تحقق آن می باشند

 

لینک مطلب:

نقطه سر نقد - راه آسمانی - نقد بازی صهیونیستی Luxor 4

http://rahe-ma.blogfa.com/post-37.aspx

لینک فایل پی دی اف مقاله :

http://sites.google.com/site/haghverdimahdi/Home/antiLuxor4game.pdf

کلید واژه : مقاله ، نقد و بررسی بازی های رایانه ای و ویدیویی ، صهیونیست و بازی های رایانه ای ، شیطانپرستی و فراماسونری در بازی های رایانه ای ، صهیونیسم و بازی های رایانه ای ، آسیب شناسی بازی های رایانه ای ، نماد "چشم همه بین" "All Seen Eye" گرفته، تا بُز بافومت "GOAT" و نماد آنخ  در بازی های رایانه ای ، آسیب شناسی بازی های رایانه ای و ویدیویی، جمگ نرم و بازی های رایانه ای

/ 1 نظر / 90 بازدید
فرزاد

اگر می خواهید که فرج مولا که بزودی محقق خواهد شد , شریک باشید , ما رو هم لینک کنید . با تشکر . www.faraj12.ir