مقالات منتشر شده در سایتها اینترنتی

مقاله جهاد مجازی:

پیرامون:جهاد در فضای مجازی     

سایت:ظهور تی وی (برنامه تلویزیونی به سوی ظهور)

سایت :ُفن آوری ارتباطات و اطلاعات یزد

سایت:خبرگزاری قرآنی

سایت:عملیات روانی

سایت:موعود

سایت:مبارزین

سایت:ظهور 

سایت:امتداد

سایت:فردا

وبلاگ:هیهات من الذله

وبلاگ:استشهادیون       

وبلاگ: ضد صهیون  

وبلاگ:انجمن وبلاگ نویسان دانشگاه امام صادق

 

 

مجلات و نشریات   

 

*ماهنامه امید انقلاب،‌ سال ۲۴.شماره ۳۵۰. دی ماه ۱۳۸۳.ص ۱۰   لینک مطلب

 

صاحب امتیاز :نمایندگی ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج ـ روابط عمومی و انتشارات 

 

*روزنامه جوان .یکشنبه ۳ دی ۱۳۸۵ .سال هشتم .شماره ۲۲۰۶. ص ۶. صفحه بین الملل

* ماهنامه پیام انقلاب ،‌شماره ۹ ،‌فروردین ۱۳۸۷ ،‌ص ۲۶ و ۲۷

(ماهنامه فرهنگی اجتماعی سیاسی پیام انقلاب ، ارگان رسمی سپاه پاسداران ، صاحب امتیاز : ستاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه )

 

*کلید واژه های مقاله:1-جهاد سایبرنتیک  (CYBER JIHAD) . تدافعی (CYBER DEFENCE JIHAD).تهاجمی (CYBER ATTACKJIHAD).جهاد شبکه ای  (NET JIHAD).تدافعی (NET DEFENCE JIHAD).تهاجمی (NET ATTACKJIHAD).

 

مقاله :جهاد وبلاگ نویسی

 

پیرامون:

سایت:باشگاه اندیشه

سایت:عملیات روانی

 

سایت:ضد جنگ    

سایت:رفاه نیوز    

سایت :آفتاب

سایت:خبر گزاری فارس

سایت:ساصد (اداره عقیدتی سیاسی سازمان صنایع دفاع)

وبلاگ:اتحاد ملی و انسجام اسلامی

وبلاگ:   بچه مثبت

کلید واژه های مقاله:جهاد مجازی (Virtual Jihad) .جهاد شبکه ای.جهاد وبلاگ نویسی. عملیات روانی ، وبلاگ ،بلاگ . بلاگر .مجاهد .

 

مقاله :شوالیه های رایانه ای نا توی فرهنگی

 

پیرامون:ناتوی فرهنگی و بازی های رایانه ای

سایت :پورتال شورای عالی اطلاع رسانی کشور

سایت:خبرگزاری رسا(خبرگزاری حوزه علمیه قم)  

سایت: سازمان عقیدتی سیاسی اتکا

سایت :پژوهشکده فرهنگ معارف

سایت:خبر گزاری فارس  

سایت:ایران اکونومیست

سایت:باشگاه اندیشه

سایت:مشاوران جوان

سایت:عملیات روانی

سایت:امت اسلامی

سایت:تقریب مذاهب

سایت:آمریکا نگاه نو

سایت:رسالت نیوز 

سایت:ضد جنگ 

سایت:رفاه نیوز

 سایت:مبارزین   

سایت:کیهانسایت:موعود                 

سایت:تابان 

 سایت: فردا  

سایت :دانایی

وبلاگ:دکتر امیر راهبر

وبلاگ:راقب

سایت:بصیرت     

مجلات و نشریات   

 

 

*روزنامه کیهان .یکشنبه 20 اسفند 1385- 21 صفر 1427- 11 مارس 2007 - سال شصت و چهارم-شماره 18758.ص سیاسی  

*روزنامه رسالت .چهارشنبه . ۲۰

/ 0 نظر / 71 بازدید