نفوذ سیاست به صنعت بازی

از رئیس جمهورهای سیاه پوست در فیلم ها و سریال های مختلف گرفته که همه در راستای ریاست جمهوری باراک اوباما بود، تا سرمایه های عظیمی که به رسانه ها (حتی بازی های رایانه ای) برای تبلیغات غیر مستقیم داده می شد. حتی خود بازی سازها مبالغ زیادی جهت تبلیغات سیاسی انجام داده بودند. باراک اوباما هم به تازگی نفوذ بیشتر خود و دولتش را در صنعت بازی های رایانه ای تایید کرده است و این موضوع به این معنی است که در آینده باید بیشتر با چنین مسائلی در صنعت بازی های رایانه ای رو به رو باشیم.

لیست زیر که از سایت های 1UP، VG247 برداشت شده است نشان دهنده میزان مبالغی است که بازی سازها در سال 2008 برای مسائل سیاسی  و سیاست مداران مورد نظر خود خرج کرده اند. در این لیست می توان میزان قرابت سیاستمداران و بازی ساز ها را مشاهده کرد.

 

Activision

  
1- Brian Kelly, Co-Chairman
$4,600, John McCain (R)
2- Ron Doornick, Director
$2,300 Mitt Romney (R)
3- Nina Kotick, CEO
$2,300, Mitt Romney (R)
4- Robert Kotick, CEO
$2,300, Mitt Romney (R)
5- Brian Barnes, Game Designer
$2,000, Ron Paul (R)
6- Erol Otus, Designer/Illustrator
$700, Ron Paul (R)
7- Charles Homic, Programmer
$400, Ron Paul (R)
8- Travis Stansbury, Attorney
$325, Ron Paul (R)
9- Chris Nelson, Programmer
$285, Ron Paul (R)
10- Bobby Kotick (Activision CEO)
 $2,300 to McCain; previously donated $2,100 to Romney

TOTAL: $19,610 to Republicans

38 Studios:

1-Curt Schilling (38 Studios)
 $2,300 to McCain.(R)

TOTAL: $2,300 to Republicans


ZeniMax Media (Bethesda Softworks):
1- Brendan Anthony, Game Programmer
$352, Barack Obama (D)
TOTAL: $352 to Democrats


Blizzard Entertainment 

1- Kyle Harrison, Technical Artist
$500, Mike Huckabee (R)
2- Christopher Ryder, 3D Artist
$500, Ron Paul (R)
3- Jesse McCree, Video Game Designer
$250, Ron Paul (R)
TOTAL: $1,250 to Republicans

Take-Two Studio:

1-  Strauss Zelnick (Chairman, Take-Two)
 $2,000 to Obama; had previously donated to $2,500 to Edwards, $1,000 each to Biden & Richardson

2- Ben Feder (CEO, Take-Two)
 contributed $1,000 to Biden in 2007


Rockstar Studio:

1- Sam Houser -$4,600 to Barack Obama (D)

TOTAL: $4,600 to Democrats

 
Electronic Arts 

1- Cindy Nicola, VP, Talent Acquisition
$4,600, Barack Obama (D)
2- Steven Schnur, Worldwide Executive Mark (?)
$4,600, Hillary Clinton (D)
3- John Taylor, Technical Arts
$2,365, Ron Paul (R)
4- Michael Lawson, Software Engineer
$2,300, Fred Thompson (R)
5- Ian Schmidt, Sales
$1,300, Fred Thompson (R)
6- Sharon Zezima, Attorney
$1,000, Hillary Clinton (D)
7- Jason Horwath, No title listed
$840, Barack Obama (D)
8- John E. Taylor, Technical Artist
$500, Ron Paul (R)
9- Timothy Cotton, Game Designer
$234, Ron Paul (R)
10- Jason Fisher, Software Engineer
$225, Ron Paul (R)
11- Kathy Vrabeck (president, EA Casual)
 $2,300 to Barack Obama (D)

TOTAL: $10, 424 to Republicans; $13,340 to Democrats

Ensemble Studios:
1- Mike Wagner, Computer Stuff
$221, Ron Paul (R)
TOTAL: $220 to Republicans

Harmonix Studio:

Alex Rigopulos (CEO, Harmonix)
 $32,900 to Barack Obama

TOTAL: $32,900 to Democrats

Maxis Studio 

1- William Wright, Vice President, Designer
$3,500, Rudy Giuliani (R)- $3,000 to McCain; previously donated
TOTAL: $6, 500 to Republicans
 
Flagship Studios:
1- Christopher Lambert, Game Programmer
$500, Barack Obama (D)
2- Jeff Lind, Software Developer
$340, Barack Obama (D)
TOTAL: $840 to Democrats
 
Firaxis Games:
1- Sergey Tiraspolsky, Software Engineer
$230, Barack Obama (D)
TOTAL: $230 to Democrats

Obsidian Entertainment 

1- Michael Edwards, Computer Programmer
$355, Ron Paul (R)
TOTAL: $355 to Republicans

PopCap Games:
1- John Vechey (Quarter 2, 2007), Game Developer
$2,800, Barack Obama (D)
2- David Haas, COO
$270, Barack Obama (D)
3- John Vechey (Quarter 1, 2007), Manager
$250, Hillary Clinton (D)
TOTAL: $3,320 to Democrats

Valve Software:
1- Gabe Newell, Managing Director
$2,300, Christopher Dodd (D)
2- Bill Van Buren, Producer
$250, John Edwards (D)
3- Christopher Green, No title listed
$500, Barack Obama (D)
TOTAL: $3,050 to Democrats

Sony Online Entertainment:

1- John Smedley (Sony Online Entertainment)
 $2,300 to Barack Obama (D)

TOTAL: $2,300 to Democrats

ESRB:

Patricia Vance (president, ESRB)
 $2,000 to Barack Obama (D)

TOTAL: $2,000 to Democrats


و در انتها لیست مبالغی که شرکت های بازی سازی برای تبلیغ کاندیداهای مورد نظر خود دریافت کرده اند:


Electronic Arts, Inc:

Burnout Paradise-Ultimate Box
$3,800 for Barack Obama (D)


Turn 10 Studios


Forza Motorsport 3 (Limited Edition)
$2,300 for Barack Obama (D)


منابع:
http://www.commercialfreechildhood.org/news/videogameindustry.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Homefront_%28video_game%29
http://www.gamingnexus.com/Article/Homefront-Interview/Item2801.aspx
http://www.nytimes.com/2008/01/15/technology/15game.html?_r=2&ref=technology&oref=slogin
http://www.1up.com/news/playing-politics

نویسنده : نویسنده مهمان حمیدرضا نیکوفر
http://vgpostmortem.com/article-42.html

/ 0 نظر / 35 بازدید