نسل سوم و انتخابات

نسل اول انقلاب کسانی بودند که در زمان رژیم سلطنتی پهلوی به فعالیت های نظامی،فرهنگی،سیاسی و … زدند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند.قدرت ومهار جامعه را بر دست گرفتند که هدفشان پیاده سازی جمهوری بر اساس مبانی اسلامی بود.

نسل دوم انقلاب کسانی بودند که کودکی خود را در دوران زژیم پهلوی و دوران جوانی خود را در جمهوری اسلامی تجربه کردنداین نسل به همیاری نسل فبل برای پیروزی در جبهه ها و جنگ تحمیلی وارد میدان شدند و بخشی از عمر خود را در جبهه ها گذراندند.هدف ایشان تثبیت انقلاب وصدور آن به سایر نقاط جهان بود.

نسل اول و دوم انقلاب نسلی است که انقلاب و جنگ را به خود دیده است.درنتیجه هر دو دارای اشتراکات فراوانی بوده و تفاوت چندانی در دو نسل قبلی جز اختلافات سنی دیده نمی شود.

و اما نسل سوم :

ن

اما با نگاهی به این نسل در می یابیم که در عین حال که بنیانهای فکری دونسل قبل در او ریشه دوانده است ،خود را مسلمانی شیعه می داند ، روحیه ملی دارد و به ایرانی بودنش افتخار میکند وآرمان سرفرازی کشورش را در سراسر گیتی می پروراند و از هر راهی این خصوصیات را ثابت کرده است اما در عین حال تفاوتهای فاحشی با دو نسل پیش دارد :

  1. محدودیت ومصونیت

این نسل در عین حال که همچنان بهترین نظام را جمهوری بر اساس مبانی دین می داند بر استقلال و آزادی فردی خود بیش از دونسل قبل ی پا فـشاری می کند.بر خلاف دو نسل قبل که محدودیت را مصونیت می دانستند این نسل به شدت با محدود بودن مخالف اند و این روش را با وجود شرایط فعلی جوابگو نمی دانند.

2)عدالت طلب ، منتقد وشالوده شکن

نسل سوم نسلی است که تغییر ناگهانی برخی ارزشها را در دوره کوتاه مدت کودکی تا نوجوانی خود دیده است و ساختار شکنی برای او امری طبیعی تر از دو نسل قبل جلوه می کند. او زمانی که کودکی خود را می گذراند ارزشهایی را به یاد می آورد که با چنان شدت در جامعه وجود داشت وبه ناگاه پس از دوران جنگ و در دوران سازندگی به حاشیه رانده شد وگاه به ضد ارزش تبدیل شد.

به همین دلیل این نسل بسیار سیاسی ومنتقد است ، از افراط و تفریط ها به شدت بیزاز است وطالب عدالت و آزادی است.

او خواستار ایفای نقش بیشتر در جامعه است

و تفاوتهای دیگری همچون ارتقا و رشد افراد تحصیلکرده حتی تغییر ذائقه در نوع صحبت کردن ، لباس پوشیدن ، غذا خوردن ، تفریح کردن ، موسیقی گوش دادن و … دیده می شود.

نسل سوم و انتخابات

 

همانگونه که گفته شد نسل سوم سیاسی و خواستار مشارکت در جامعه است اما پذیرفتن این مساله برای دو نسل قبلی قابل قبول نبود و این نسل برای این مهم از ابزار گوناگونی استفاده می کرد ولی کمتر فرصت ابراز وجود میکرد.انتخابات دوم خرداد 76 بود که بهترین فرصت را برای ابراز این موضوع یعنی خواهان سهمی مستقل برای ایفای نقش در جامعه به نسل سوم داد.

نسل سوم تصمیم گرفت فارغ از مباحث حزبی و گروهی به هر نحو ممکن موجودیت خود را نشان دهد به همین دلیل رویه ای برخلاف تصمیم عمده افراد دو نسل قبل گرفت ونتیجه آنکه تحلیل گران تا مدتها در بهت نتایج انتخابات فرورفته و حتی ازارائه دلایل این امر عاجز شده وبه ارائه تحلیلهای سطحی بپردازند.

( هر چند در این میدان جناح به اصطلاح چپ با توجه به اینکه اختلاف سنی آنها با این نسل نسبت به جناح دیگر کمتر بود سریعتر به این موضوع پی برده و با شعارهایی همچون جوان گرایی ، آزادی و…این تصمیم را به سود خود مصادره کردند.)

هر چند که برخورد ابزاری جناح اصلاح طلب از این روحیه نسل سوم در 6-7 سال گذشته و جدالهای بی سرانجام جناح های داخلی وعدم پرداختن به موضوعات حقیقی و مطالبات واقعی مردم نوعی سیاست زدگی را در بین نسل سوم و دو نسل قبل نیز ایجاد کرده است اما با این حال باز هم نتایج انتخابات مجلس وریاست جمهوری پیش رو ودر دست نسل سوم است.

اما این بار نسل سوم چه استراتژی در انتخابات خواهد کرد وبه یک باره تمام معادلات سیاسی داخلی را متحول خواهد کرد؟؟

آیا با اتخاذ بی تفاوتی سیاسی فعال در عین صحه گذاشتن بر اصل انقلاب دست رد به سینه احزاب وگروه های سیاسی زده و نارضایتی خود را از برخی معضلات مانند بیکاری ، ازدواج ، تحصیل ، مسکن و … اعلام می کنند.

یا با ایجاد جبهه جدید ضمن دست رد زدن بر هر دو جناح موج سوم یا جبهه سومی را از دل عقلای جناح های موجود کشور انتخاب می کنند که در عین وفادار بودن به جمهوریت واسلامیت نظام وعدم افراط و پا فشاری بر یکی از اصول فوق به جای شعار دادن مرد عمل بوده و وارد میدان مبارزه برای حل همه معضلات ومشکلات جامعه و توسعه همه جانبه کشور ( اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و…) بدون فدای یکی برای دیگری شوند

و یا …

سلی که در دوران پس از انقلاب اسلامی متولد شده اند .نسلی که خاطرات کودکی او با جنگ آمیخته شده است ، نسلی که پدر –مادر-خواهر وبرادریا یکی از اقوام نزدیک خود را از دست داده ، نسلی که طعم رژیم پهلوی را نچشیده تا آن را با جمهوری اسلامی مقایسه کند. نسلی که می بایست وارث دونسل فرهنگ انقلاب باشد.نسلی که در خانه ، مدرسه وحتی در بازیهای کودکانه خود با آن آشنا شد و می بایست طبعا دارای سلیقه ها ، آرمان ها وحتی ظاهری چون نسلهای قبل داشته باشد.

 

/ 0 نظر / 140 بازدید