پست های ارسال شده در تیر سال 1389

بازی بدون هولوگرامی در سطح بازار تهران وجود ندارد. !؟

  مدیر بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌یی از برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه بین‌المللی بازی‌های رایانه‌یی تهران در مردادماه امسال در بوستان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید

تحلیل بازی رایانه ای آیین قتل

 ماهنامهبرداشتاول متعلق به مرکزبررسی هایاستراتژیکریاستجمهوری در شمارهدهم(مرداد  1388)  طی ویژه نامه ای با عنوان "  بازکاویدرماهیتوکارکردبازیهای رایانهای" درباره بازی های ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 31 بازدید