پست های ارسال شده در فروردین سال 1392

اعراب دیجیتالی شده؛ بازنمایی در بازی‌های ویدیویی

اعراب دیجیتالی شده؛ بازنمایی در بازی‌های ویدیویی ترجمه: مقداد مهرابیچکیدهاین مقاله به بررسی شیوه‌هایی‌می‌پردازد که اعراب و مسلمانان در بازی‌های ویدیویی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 56 بازدید