تاخیر MotorStorm : Apocalypse در بریتانیا به خاطر زلزله ژاپن!

سخنگوی بخش سرگرمی‌های سونی در بریتانیا در این باره گفت:

اگر چه ما بازی را در هفته‌ی قبل به شبکه‌های پخش عمده سپرده بودیم، اما تصمیم گرفتیم که برای دو حادثه‌ی تلخ زلزله و سونامی در ژاپن ، عرضه‌ی Motorstorm : Apocalypse را کمی به تاخیر بیاندازیم.

بخش سرگرمی‌های Sony هم در بیانیه‌ای اعلام کرد:

ما از دیدن تاثیرات و خرابی های دو حادثه‌ی سونامی و زلزله بسیار شوکه و غمگین شده ایم و برای تمام افرادی که خسارت دیده‌اند و کشته شده اند – از جمله همکارانمان در ژاپن – بسیار ناراحتیم. 

ما احساس کردیم که به دلیل تشابه این حوادث با تم اصلی بازی Motorstorm : Apocalypse , ممکن است عرضه‌ی بازی در این شرایط حساس تصمیم درستی نباشد و بسیار آگاهانه از این کار امتنا کردیم. با وجود این که بازی در شبکه‌های پخش عمده بود، اما از عرضه‌ی آن خودداری کردیم که مطمئنا به ما زیان هایی وارد خواهد کرد.

http://gamefa.com/?p=5768

/ 0 نظر / 8 بازدید