عرضه بازی رایانه ای مبارزه با مواد مخدر در مکزیک

شهر ال پسو در جنوب ایالت تگزاس در آمریکا یکی از مراکز عمده قاچاق مواد مخدر و در گیری بین گروههای تبهکار است به طوریکه سال گذشته در این درگیری ها سه هزار نفر جان خود را از دست دادند.

 ارائه این بازی رایانه ای به بازار واکنش های متفاوتی را به دنبال داشته به طوریکه هکتور آرسلوزاز مقامات شهر سیوداد خوارز در مکزیک در مخالفت با ارائه این بازی رایانه ای گفت:شهر ما سیوداد خوارز در این بازی رایانه ای به عنوان نمادی از خشونت نشان داده شده که ما مخالف این موضوع هستیم و معتقدیم که باید بر ضد تولید کنندگان این بازی اقدامی قانونی را انجام دهیم. گفتنی است از سال دو هزار و شش تا کنون در درگیری بین گروههای قاچاق مواد مخدر در مکزیک سی و شش هزار نفر جان خود را از دست داده اند.

http://www.shafaf.ir/fa/pages/?cid=48372

/ 0 نظر / 20 بازدید