تحلیل بازی رایانه ای آیین قتل

 ماهنامهبرداشتاول متعلق به مرکزبررسی هایاستراتژیکریاستجمهوری در شمارهدهم(مرداد  1388)  طی ویژه نامه ای با عنوان "  بازکاویدرماهیتوکارکردبازیهای رایانهای" درباره بازی های رایانه ای مقالات جالبی با عناوین زیر منتشر نموده است

  

* رسانهقدرتاست

* بازی هایرایانه ای،ابزارسیاسی،آموزشیویاتفریحی

* شرق گرایی )سیاستهایشرقی(  درعصردیجیتال

* اعرابدیجیتال؛بازنماییدربازیهایکامپیوتری

* تحلیلمنطقنئوایوانجلیستیازجنگهایصلیبیدربازیامیرمسیحی

* نگاهاسلامبهتفریحوسرگرمی

* تحلیلبازیرایانه ایآیینقتل

 

در آخرین مطلب با عنوان " تحلیلبازیرایانه ایآیینقتل" از صفحه 67 تا 70  به بررسی بازی Assassin's Creed نموده است برای مشاهده این مقاله با فرمت (پی دی اف) روی لینک زیر کلیک کنید.

 

دانلود مقاله

 

/ 1 نظر / 13 بازدید
رضا يوسفي

لينك شما ر در وبلاگ قرار دادم لطفا شما نيز اينكار را براي من انجام دهيد