مرگ خوبه، اما برای همسایه!

فاکس اینطور ادامه داد که:
"من از این بابت بسیار خشمگین هستم. برای من بسیار سخت است که باور کنم تمدنی خواستار خرید چنین بازی ای باشد".
فاکس پس از این صحبت ها از فروشندگان بازی های رایانه ای درخواست کرده که این بازی را نفروشند. دولت انگلیس در واکنش به صحبت های لیام فاکس اعلام کرد که ما هم از بابت ساخت چنین بازی ای بسیار شکه شدیم، اما به نظر ما صحبت های آقای فاکس دیدگاه شخصی اوست و ما هم کاملا درک می کنیم که این موضوع می تواند برای افراد زیادی سخت باشد. لازم به ذکر است که در قسمت چند نفره بازی Medal of Honor امکان انتخاب نیروهای طالبان نیز وجود دارد.

 

نویسنده : محمود بلالی
http://vgpostmortem.com/article-34.html

/ 0 نظر / 21 بازدید