آرمانشهر خیالی

در مقابل آنها موجودات انسان نما اما ماشین صفت که ساخته دست بشرند دشمنان سر سخت آنان می باشند و همواره جدال سختی بین ماشینها و قهرمانان زایان وجود دارد آنها هر موجود سر راه خود را به ماشین تبدیل می کنند و به راحتی به مقدار زیاد در یک جا جمع می شوند.و به سختی از بین می روند.اما قهرمانان زایان که سمبل انسانهای تکامل یافته اند که از نیروی عشق بر خوردارند و این تنها برتریشان نسبت به ماشینهاست .

برررسی:

موضوع اصلی این بازی ((آخر الزمان تکنولوژیک)) است

زمانی که رباتها و ساخته های دست بشر به مرحله ای از تکامل و هوش برسند که علیه انسان دست به شورش می زنند و قصد نابودی نسل بشر را دارند.این مصنوعات دست بشر به حدی قدرتمند شده اند که انسان در برابر آنها دچار عجز شده است.

در این زمان یک منجی که انسان با هوش و شجاعی است با ایمان و اعتقاد راسخ به مبارزه با دشمنان می رود و در این راه نیروهای اندک خود را نیز هدایت می کند و سر انجام بر دشمن غلبه می کند .

منجی مورد نظر شخصی با ظاهر غربی است و غیر از او کسی یارای مقاومت را ندارد .

همانطور که دکتر بلخاری در نقد فیلم ماتریکس عنوان می کند ((پس از به وجود آمدن بحران ،شهرآرمانی عنوان می شود با نام زایان(صهیون )که تنها نیروهای آنجا توانایی مقابله با بحران را دارند و می توانند دنیا را نجات دهند یعنی تصویری ارائه می شود تنها جایی که می توان نجات یافت چه در قلمرو ماده چه در قلمرو معنا جایی نیست جز زایان))

به نظر می رسد هدف نهایی این بازی رسمیت بخشیدن به صهیونیسم و دولت غاصب ان است

ایده و فکر حاکم بر این بازی بی ارتباط با عقاید صهیونیسم مسیحی نمی باشد چرا که یکی از اصول این جنبش ،بازگشت مسیح را منوط به برپایی دولت صهیونیستی میداند

کشیش پت رابرتسون در این باره می گوید :

اسراییل پایتخت معنوی جهان است این همان چیزی است که خدا در عهد قدیم از آن به مرکز زمین یاد کرده است

اسراییل پست دیدبانی خداست در و باید باشد !به یک معنا اگر نقشه های او (خدا)توسط انسانها تخریب شود چشمان سیاهی در برابرش هستند .و او به مردم اجازه نخواهد داد تا نقشه هایش را خنثی کنند ….

اگر ما با دشمنان اسراییل متحد شویم در برابر خدا ایستاده ایم …

به همین دلیل است که حمایت از صهیونیسم حتی در بازی های کامپیوتری نیز فراموش نشده و مورد حمایت قرار می گیرد.

جالب است بدانید سی دی این بازی فقط در ماه اول 2500000 عدد به فروش رسیده است که تاکنون فقط چهارده بازی توانسته اند در ماه اول به چنین فروشی دست یابند.

منابع :سایتهای اینترنتی

نویسنده:مهدی حق وردی طاقانکی

/ 0 نظر / 27 بازدید