چهارمین جشنواره سراسری نشریه نگاری بسیج

فراخوان چهارمین جشنواره نشریه دیواری بسیج

قلم های سر شار از معرفت و دانش بسیجی ،هر روز بالنده و درخشان تر از پیش در عرصه مطبوعات رو به جلو دارند.حال که سخن از چهارمین جشنواره سراسری نشریه نگاری بسیج است،شاهدتوسعه چشمگیر جشنواره ای هستیم  که از نشریه دیواری به عنوان پایه کار مطبوعاتی در میان نوجوانان بسیجی شروع شد و امروز نشریات داخلی(سازمانی)،تجربی و الکترونیکی(وبلاگ) بسیج را در بر می گیرد.

در چهارمین جشنواره با حضور همه نشریات منتشره در بسیج شاهد خیزش فرهنگی دیگر از اهل قلم بسیجی خواهد بود.

دبیرخانه چهارمین جشنواره نشریه دیواری بسیج

/ 0 نظر / 29 بازدید