حکم شرعی بازی کامپیوتری شطرنج و پاسور چیست ؟

پاسخ آیت الله وحید خراسانی:

 اگر با برد و باخت باشد حرام قطعی است و اگر بدون برد و باخت باشد بنابراحیتاط واجب ، حرام است و این احتیاط واجب در ترک شطرنج مورد تاکید است.

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی:

 در فرض سوال که این کار با رایانه انجام می شود اشکال ندارد.

همچنین یکی از استادان حوزه آیت الله محقق کابلی این گونه نظر داده اند: بازی با هر آلت قمار جائز نیست؛ آلات مذکور از آلات قمار هستند.

http://www.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=5285

 

/ 0 نظر / 20 بازدید