عاشورا طاقانک ۱۳۸۶

تصاویر خیمه سوزی در روز عاشورا  شهر طاقانک

* برای دیدن تصاویر بزرگتر روی آن عکس کلیک کنید.

برای دیدن تصاویر بزرگتر روی آن عکس کلیک کنید.

 

برای دیدن تصاویر بزرگتر روی آن عکس کلیک کنید.

 

هشتم ماه محرم -۱۳۸۶ ه ش 
نصب کردن خیمه ها 

برای دیدن تصاویر بزرگتر روی آن عکس کلیک کنید.


 

یادبود
شهدا گمنام  طاقانک
در دست ساخت 

 

 

برای دیدن تصاویر بزرگتر روی آن عکس کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 


 

صبح عاشورا 
 ۱۳۸۶ ه ش  
ظهر عاشورا
آتش زدن خیمه ها


ظهر عاشورا
آتش زدن خیمه ها


ظهر عاشورا
آتش زدن خیمه ها


ظهر عاشورا
آتش زدن خیمه ها


ظهر عاشورا
آتش زدن خیمه ها

 

 

 


عکاس :مهدی حق وردی طاقانکی
دهم محرم - ۳۰ دی ماه  - ۱۳۸۶ ه ش 
  


یادبود
شهدا گمنام  طاقانک
در دست ساخت

عکاس : مهدی حق وردی طاقانکی

کلید واژه :عاشورا . محرم . طاقانک . خیمه سوزی . خیمه . آتش زدن خیمه . تعزیه .  ۱۳۸۶ .

/ 0 نظر / 42 بازدید